ŽB Vranov - krátká (03.05.2015) ŽB Vranov - krátká (03.05.2015)